Jak cestuje plyn do Vašeho objektu z ulice až ke spotřebičům?

V ulici se obvykle nachází Středotlaký distribuční plynovod, na který se budete s Vaším objektem napojovat. Toto musí udělat specializovaná firma, která má pověření od majitele plynovodů. Středotlaká přípojka většinou v silnici vede plyn do Vašeho objektu, konkrétně do skříně HUP. Zde se nachází tedy hlavní uzávěr plynu a domovní regulátor tlaku a především plynoměrné zařízení.

Z HUP vybíhá následně potrubí, které přivádí plyn do Vašeho objeklu přes chráničku vstupuje do objektu a přichází až k plynovým spotřebičům. Před samotným spotřebičem se vevnitř Vaší budovy ještě nachází uzávěr plynu.