Rozvody plynu v komerčních objektech

Rozvody plynu v komerčních objektech znamenají instalaci plynových trubek od centrálního řadu v ulici pro nově vystavěné objekty jako jsou školy, restaurace, hotely, ale např. i obchodní centra či různé další komerční provozy.  Specializovaná práce a správné uložení trubek v zemi je opravdu zásad

Společnost První Topenářská dodává kompletní plynařské práce od A do Z v oblasti plynů. Kompletní rozvody pro malé i velké komerční objekty jsou tak běžnou praxí, kterou realizujeme pro naše zákazníky.

Všechno začíná napojení na plynovodní přípojku

V ulici nebo na veřejném prostranství kolem Vašeho objektu je dobré zjistit, zda-li již je zde přiveden plyn, pak se lze snadno pomocí rozvodů napojit. Toto napojení provádí certifikované společnosti od pražské plynárenské společnosti.

Pokud ve Vašem objektu již je potrubí, ale nesplňuje např. podmínky pro správné uložení nebo typ kotle, který chcete instalovat, potom můžeme zrealizovat rekonstrukci plynovodního potrubí.

Jak vypadají rozvody plynu, kde najdeme plynoměr

Všechno obvykle začíná plynoměrem, kde Vaše plynová přípojka vstupuje na pozemek. Plynoměr je obvykle u HUP (hlavního uzávěru), odkud je plyn rozváděn pomocí plynovodních rozvodů do Vašeho domu. Zde potrubí přivádí plyn k jeho hlavním plynovým spotřebičům (sporák, karma, průtokový ohřívač apod.).  Rozdílná situace je s vedením plynovodu k rodinnému domu a bytům.

Bez projektové dokumentace se neobejdeme

Pro správné vedení plynu bude určitě na začátku nutná projektová dokumentace, podle které jsme schopni vybudovat potřebné vedení plynu.