Na trhu je dnes velké množství kotlů, které si můžete vybrat pro vytápění Vašeho objektu. Existuje zde několik důležitých parametrů. Kotel musí být schopen pokrýt především tepelnou ztrátu objektu, ta je obvykle u novostaveb pevně stanovena. Pokud realizujete rekonstrukci objektu, je třeba toto stanovit po dohodě s projektantem. Výpočet se realizuje dle typu zateplení budovy a celkové objemu či plochy prostor. Další věc je typ spalinové cesty, kdy je kotel napojen do vyvložkovaného komína nebo má nucený odtah spalin, tzv. turbokotel.


Jakou cestou bude přicházet do Vašeho kotle palivo?

Pokud nemáme instalovanou plynovodní přípojku řešíme spotřebu plynu přes nádrž na zkapalněný plyn. Instalace nádrže bude stát samozřejmě peníze navíc k ceně Vašeho kotle. 
 

Jak to bude s ohřevem vody?

S Vaším kotlem můžete i nemusíte ohřívat TUV.  Pokud bude kotel vodu ohřívat, může být buď průtokový, kdy se kotel sepne vždy při potřebě teplé vody nebo bude udržovat v sobě teplou vodu v integrované nádobě (zásobníku).

Servis, regulace výkonu apod.

Vybírejte kotel také podle toho, aby ho bylo možné v průběhu času řádně servisovat. Pokud se Vám plynový kotel rozbije a přestane fungovat v tom nejvíce studeném období, může se snadno stát, že nebude mít Váš servisující hned čas. Váš plynový kotel by měl mít tak dostatečně širokou základnu servisní míst, které se Vám o něj v případě potřeby postarají.
 

Jak regulovat výkon kotle ??

U každého plynového kotle je možné regulovat jeho výkon. Ten je možné řídit bud pomocí venkovního čidla, které volí výkon podle venkovní teploty nebo klasicky pomocí termostatu a regulaci vnitřní teploty v místnosti.


Kam plynový kotel umístit?

Nemáte-li kotelnu, nezoufejte! Plynový kotel můžete umístit i na chodbu, do šatny či koupelny. Jediné, co je třeba dodržet je přívod potřebného množství vzduchu pro efektivní spalování plynu a samozřejmě i odvodem spalin pomocí kouřovodu.